Sama gradnja hiše je kar precej zahteven postopek. Za začetek moramo najprej izbrati zemljišče. Ko to uredimo pa je na vrsti ureditev dokumentacije. Projektna dokumentacija mora biti v celoti urejena, kajti v nasprotnem primeru ne bomo pridobili gradbenega dovoljenja. Prvi postopek pri pridobivanju dokumentacije je lokacijsko dovoljenje. Vedeti moramo, da smo z lokacijskem dovoljenjem pridobili le pogoje, kateri morajo biti izpolnjeni, da si pridobimo gradbeno dovoljenje. Lokacijsko dovoljenje nikakor ni glavni dokument in ne dovoljuje začetka gradnje. Pri izdaji lokacijskega dovoljenja sodeluje kar nekaj pristojnih služb in sicer:

  • Elektro gospodarstvo
  • Vodna skupnost
  • Vodovod
  • Kanalizacija
  • Spomeniško varstvo

Po uspešni vlogi za pridobitev lokacijskega dovoljenja pa lahko pričnemo z pridobivanjem gradbenega dovoljenja. Projektna dokumentacija torej obsega lokacijsko ter tudi gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje obsega celotno strukturo zgradbe, kar pomeni, da vključuje celotno instalacijo vse od vodovoda, elektrike, pa do ogrevanja,… . V primeru pa, da je naša projektna dokumentacija neurejena, hišo pa smo kljub temu zgradili, pa temu rečemo črna gradnja. Črna gradnja pomeni gradnja nepremičnine brez potrebnih dovoljenj in lahko pripelje nepremičnino celo do rušenja. Sicer obstaja možnost, da vložimo vlogo za legalizacijo nepremičnine, vendar to še ne pomeni, da bo razrešena pozitivno. Projektna dokumentacija je torej nujno potreba za gradnjo hiše, kajti v nasprotnem primeru lahko popolnoma vse izgubimo.


Gradbena dokumentacija