Gradnja hiše in gradbene faze


Odločitev ali graditi novo hišo ali kupiti že narejeno je lahko velika dilema. Če želite resnično imeti hišo po vašem okusu se odločite za svojo gradnjo hiše. V tem članku boste našli nekaj koristnih informacij o gradbenih fazah. Tako bo gradnja hiše potekala tekoče in brez zapletov.


Gradnja hiše


  • Faza 1 – začetek fizične gradnje objekta. Gradnja hiše se prične s pripravo terena, kjer bo stal naš objekt. Odmerimo in pripravimo površino za izkop. V nadaljevanju sledi postavitev temeljev in temeljne plošče.
  • Faza 2 – ko opravimo vsa potrebna pripravljalna dela sledi druga stopnja gradnje našega objekta. V drugi fazi je najpomembnejša postavitev kletnih prostorov. Kateri prostori bodo podkleteni in kje, je vaša odločitev. Ponavadi so ti prostori shrambe in kleti, kjer shranjujemo različne pridelke.
  • Faza 3 – v tej fazi sledijo konstrukcijska dela, strešna dela in izvedba krovskih del. Potrebno je izbrati material za gradnjo. V veliki večini so to zidaki. Gradnja hiše se nadaljuje s konstrukcijskimi deli. Postavimo zidove in strope. Ko postavimo zadnjo etažo je na vrsti izdelava ostrešja. Gradnja hiše in njena streha je močno obremenjen del hiše, zato mora biti dobro načrtovana in izdelana. Preučiti je potrebno kritino, ki jo bomo uporabili.
  • Faza 4 – Gradnja hiše v zadnji fazi je zelo obsežna. Sledi postavitev in izdelava predelnih sten. Njihova naloga je ločitev prostorov med seboj. Nato sledi še izdelava tlakov in izolacije, ključavničarska in kamnoseška dela in napeljava vseh potrebnih inštalacij

To je grob opis gradbenih fazah. Gradnja hiše je dolgotrajen postopek, ki ni enostaven. Potrebno bo vložiti veliko dela in dobre volje.