Prednosti tehnologije obračunavanja v oblaku (cloud billing)

Dandanes poznamo že nešteto različnih sistemov za obračunavanje in zaračunavanje storitev, saj ima zaradi narave poslovanja klasičen način plačevanja fiksne cene storitev v naprej, ne glede na njihovo porabo s strani stranke, pogosto več slabosti kot prednosti. Ena izmed možnosti obračunavanja storitev, ki se vse bolj uveljavlja, je obračunavanje storitev v oblaku oziroma v izvirniku cloud billing.

 

Cloud billing

 

Kaj pravzaprav pomeni obračunavanje storitev v oblaku?

 

Za lažje razumevanje koncepta obračunavanja storitev v oblaku moramo najprej razumeti koncept »oblaka« oziroma v izvirniku »cloud.« V svetu informacijske tehnologije pojem oblak ne označuje skupka pare, po katerem se v naših sanjah sprehajajo ovčice, temveč preprosto povedano označuje nek navidezen omejen prostor v nekem omrežju, v katerega se stekajo in zbirajo podatki iz različnih naprav. S pomočjo programske opreme določimo, iz katerih naprav in kateri podatki se pošiljajo v določen oblak. Če poenostavimo. V družini je pet članov, vsak ima svoj računalnik. Ustvarijo si oblak, do katerega imajo dostop vsi člani družine s svojih računalnikov, z namenom zapisovanja, katerih stvari je v gospodinjstvu zmanjkalo. Vsak vpiše notri, česa je zmanjkalo in na koncu tedna imajo oblikovan skupni nakupovalni listek.

Po podobnem konceptu deluje tudi obračunavanje storitev v oblaku oziroma cloud billing, le da je tukaj vse skupaj prestavljeno na mnogo višji nivo. Bistveno pa je, da tehnologija za obračunavanje storitev v oblaku s pomočjo pridobljenih podatkov o porabi določene storitve lahko glede na vnaprej postavljene postavke obračunavanja samostojno izda račun za storitev.

 

Katere prednosti prinaša tovrsten način obračunavanja storitev?

  1. Poenostavljeno izdajanje računov

Bistvo razvoja nove tehnologije za obračunavanje storitev je prav v tem, da se vse te postopke poenostavi in v čim večji meri avtomatizira. Obračunavanje storitev v oblaku tako omogoča, da si stranke, ki bodo koristile vaše storitve, ustvarijo neke vrste uporabniški račun. Na tem računu se zbirajo vsi podatki o njihovi uporabi vaših storitev. Ti podatki se avtomatično prenesejo v oblak, programska oprema za obračunavanje storitev pa na podlagi porabe naredi obračun. Tako je postopek do izdaje računa popolnoma avtomatiziran.

  1. Preprosto izdajanje opozoril, popustov

S tem, ko se podatki smiselno zbirajo v oblaku, imate tudi vi večji in hitrejši vpogled v uporabo vaših storitev in v vse račune ter v predvidene stroške oziroma porabo. Omogoča vam tudi izdajanje opozoril ter v primeru neplačevanja tudi prekinitev z naročnikom vašega projekta oziroma storitve.

  1. Enostavna uporaba za uporabnike

Za uporabnike vaših storitev bo ta način obračunavanja storitev zelo enostaven, saj nimajo razen začetne prijave v omrežje in rednega plačevanja nobenih drugih dolžnosti, saj sistem za vse poskrbi sam s pomočjo zbranih podatkov. Ker sistem storitve obračuna glede na vnaprej določene postavke, imajo tudi jasen pregled nad tem, kaj pravzaprav plačujejo, ter tako tudi gradijo zaupanje do vašega podjetja.

 

Kakšno tehnologijo oziroma programsko opremo potrebujete?

 

Kot pri vseh ostalih elektronskih sistemih plačevanja po principu plačaj kolikor porabiš, je tudi tukaj priporočljivo, da za razvoj programske opreme za obračunavanje storitev v oblaku najamete strokovnjake, ki se na svoje delo spoznajo, saj si pri obračunavanju ne smete privoščiti napak. Med drugim se s tem profesionalno ukvarjajo tudi v podjetju Tridens Technology, kjer vam s pomočjo inovativne platforme za obračunavanje storitev v oblaku omogočijo poslovanje v digitalnem svetu.

 

Obračunavanje storitev v oblaku oziroma cloud billing omogoča hitrejše, preglednejše in enostavnejše poslovanje, ki vam lahko prihrani veliko časa, ki ga tako lahko porabite za stvari, ki jih še ni mogoče avtomatizirati. Pomembno pa je, da se odločite za razvijalca programske opreme, ki bo te storitve opravil kvalitetno, saj vam le to prepreči poznejše sive lase, ki lahko nastanejo zaradi napak pri obračunavanju zaradi površno vnešenih postavk obračunavanja.